Genrikh Yagoda

From TNOpediA
Genrikh Yagoda
Genrikh Yagoda in 1962
General Secretary of the Presidium of the Supreme Soviet
Incumbent
Chairman of the Council of MinistersYakov Agranov
Personal details
Native nameYenokh Gershevich Iyeguda (Genrikh Grigoryevich Yagoda)
Date of birthNovember 7th, 1891
Place of birthRybinsk, Russian Empire
Age at start70 years old
NationalityRussian
RoleGeneral Secretary of Irkutsk
Political partyAll-Union Communist Party - (Bolsheviks)
Ideology Bolshevism